Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hữu Đáp (1 bài)
- Võ Hoành (1 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
- Hoàng Trọng Mậu (4 bài)
- Đặng Thái Thân (4 bài)
Tạo ngày 18/06/2020 21:28 bởi tôn tiền tử
Phạm Liệu (1873-1937) tự Sư Giám, hiệu Tang Phố, là một danh sĩ quê ở làng Trừng Giang, tổng Hoà Đa Thượng, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông được xem là người đứng đầu nhóm Ngũ Phụng Tề Phi (chỉ 5 người đồng hương Quảng Nam cùng đỗ đại khoa trong cùng một khoa thi 1898, gồm Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm Tuấn, Ngô Chuân, Dương Hiển Tiến), từng làm quan trải đến chức Thượng thư Bộ binh dưới các triều vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại. Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, danh gia ở Điện Bàn. Nội tổ của ông là Phạm Hữu Nghi từng làm Chánh sứ sang Trung Quốc, rồi công cán Tân Gia Ba (Singapore), cuối đời được thăng hàm Quang lộc tự khanh, sung Toản tu ở Quốc Sử Quán.