Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu

Phong tuyết phân phân độ Nhị Hà
Thập niên du tử hựu từ gia
Tô kiều lộ thượng nhân như hải
Vô hạn ly tình vạn điệp ba

 

Dịch nghĩa

Qua sông Nhị trong gió mưa tầm tã,
Mười năm kẻ lang bạt lại từ biệt quê nhà.
Trên cầu Tô người qua lại đông như bể,
Tình biệt ly lai láng như muôn lớp sóng trào.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tơi bời mưa gió qua sông Nhị
Mười năm lang bạt, lại xa quê
Cầu Tô nhộn nhịp, người như bể
Muôn sóng trào dâng sầu biệt ly

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Sông Nhị, ngày mưa vẫn phải qua,
Mười năm nay lại biệt quê nhà.
Cầu Tô đông đúc, người như biển,
Sóng vỗ sầu thương, nước mắt sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua sông Nhị tầm tã mưa sa,
Mười năm lang bạt biệt quê nhà.
Cầu Tô qua lại đông như bể,
Biệt ly lai láng sóng trào xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời