Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 19/08/2014 14:18 bởi Vanachi
Tập thơ Tần Ngọc xuất bản năm 1937, sau đó được in trong Việt Nam thi nhân tiền chiến (Nguyễn Tấn Long, Vàng Son xuất bản, Sài Gòn, 1969).