Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
Tạo ngày 22/11/2015 23:43 bởi tôn tiền tử
Phạm Hoàng Ngọc Thuỷ là một tác giả có thơ đăng trên báo Hoa học trò số 360 ngày 2-11-2000.

 

Tuyển tập chung