Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2013 09:38

Có người say sênh phách
Mượn chén chuốt giọng tình
Mượn góc đời lau lách
Hát ru, hát ru mình

Có người say đốt lửa
Giận mà biết giận ai
Đồng tiền nghèo chẳng đủ
Bón thêm cốc rượu đầy

Trẻ con ngoài ngõ rượu
Cũng ngất ngưởng đùa say
Gặp người qua gọi bố
Dẫn đường tìm bụi gai

Tôi về ngang ngõ rượu
Có lần gặp mình say
Đùa tay ly chén vỡ


1993

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000