Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2013 08:36

Rượu ư, chén đầy tiễn biệt
Tri âm tri kỷ cuối đường
Cỏlau trong hồn rậm rạp
Ta về lối cũ mù sương

Ừ, thôi giã từ chiếu bạc
Xếp tay vào túi không tiền

Ngó lên trời cao sướng mắt
Em ơi, đừng khóc ta điên

Chữ nghĩa gầy gò thở dốc
Em buồn cứ đốt mà chơi
Cứ thả trên đường gió quét


1992

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000