Hoa từ cành cao
Rủ nhau xuống giếng
Tắm xong, hoa tím
Theo gầu nước lên

Ai nặn nên hình
Khế chia năm cánh?
Khế chín đầy cây
Vàng treo lóng lánh...

Con cua, con hến
Giữa ruộng, ven sông
Nấu chung sao khế
Cơm canh ngọt lòng


Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970