- “Tròn nhẵn, trắng hồng
Quả gì thế mẹ?
Hay là đá chăng?
Mổ xem thử nhé!”

- “Chính là con đó
Những ngày trước xa
Con nằm trong vỏ
Lớn dần, chui ra...”

- “Mẹ cứ nói đùa!
Con bay, con chạy
Còn hòn đá này
Mãi không cựa quậy!”

- “Mẹ nói đúng đấy
Lớn, con hiểu dần!
Nhiều chuyện rất thật
Mà lạ vô cùng!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]