Bụng mẹ êm ấm
Trứng nằm bên nhau...

“Trứng nào nở trước?
Trứng nào nở sau?
Mấy cô gà trắng?
Mấy chú gà nâu?
Chúng sẽ thương nhau
Cùng xinh đẹp cả
Trống, sẽ giống bố
Dậy sớm, gáy hay!
Mái, sẽ giống mẹ
Chăm ấp, đẻ sây...”


Mẹ gà chớp mắt
Nghĩ càng thấy vui
Quên diều lép thóc
Chờ con ra đời...


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970