Rủ nhau chơi ú tim
Giờ đến phiên chó trốn
Mèo đảo mắt nhìn quanh
Chó nấp đâu giỏi gớm!

Bỗng kìa chỗ khe tủ
Chó để lộ đôi chân
Rón rén, men đến gần
Oà: chộp ngay lưng bạn

Chó cười thú vị lắm
Vì chó vẫn nghĩ rằng
- Không! Mình nấp giỏi thật
Lỗi chỉ tại đôi chân!


Hai khổ cuối của bài thơ có nơi chép là:
Bỗng kìa chỗ khe tủ
Chó để lộ cái đuôi
Rón rén mèo đến nơi
Oá! Chộp ngay lưng bạn

Chó vẫn thú vị lắm
Cứ nhe răng ra cười
- “Không! Mình nấp giỏi thật
Lỗi chỉ tại cái đuôi!”
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]