Thân đầy dấu lá
Cộng toả như dù
Ôm quanh cổ mẹ
Quả tròn chen nhau

Dù trời mưa lâu
Dù sương lạnh trắng
Quả vẫn chín vàng
Đẹp tươi như nắng

Thân già mốc trắng
Nuôi con lớn đều
Quả chín xa mẹ
Sữa còn mang theo


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970