Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2021 22:22

U tịch trên cành một trái xanh
Lòng nuôi chất ngọt vẫn chưa thành
Một mình trái giữ mình da tái
Khát mật chim khôn lấp ló nhìn
Nhưng biết vì nuôi một trái xanh,
Cánh hoa bay rụng, sắc hoa cành
Lìa tôi bởi vì yêu tôi quá:
Ai động vì tôi biết mấy tình.

Rồi một ngày kia dưới mặt trời
Trái không còn nữa nét xanh tươi
Lòng tôi e cũng cô đơn thế
Sẽ chín yêu thương bởi mọi người.


Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000