Dù xa nhau hoặc là đến gần
Em đã có tâm hồn cao đẹp
Nếu ai có biết thế nào
Chung nhau sức sống anh em hoà thuận.

Hai bác Hằng - Nhiên khá nhiệt tình
Anh chị Sơn - Vy đẹp tuyệt trần
Dù em có khóc hay cười
Cũng không kìm nén tình cảm đệ huynh.

Cảnh Mai Châu lặng lẽ chuyển mình
Dân tộc Thái giản dị bao nhiêu
Vì em vô cùng điển trai
Lời khen, lời chúc vô cùng thanh minh.

Anh ơi! Giữa tháng bảy gặp nhau
Còn chị Dung để em giữ lời
Nghỉ lễ em mời lên chơi
Cho nhau sức trẻ, vẹn tròn tin yêu.

(Gửi tặng cho hai anh chị Huyền Vy ft. Thanh Sơn)

(Mai Châu, Hoà Bình 2021)