Có những ngày nghỉ chưa thú vị
Cần thiết vốn có trong thâm tâm
Dù nơi bao trùm hiểm nguy
Gánh bao thời giờ anh chưa vào được.

Em Minh Nhật điển trai hơn nhiều
Cũng như đứa trẻ con đất Thái
Có bỏ nhau rồi gặp lại
Hoà thuận hai phía đũa lệch chớ quên.

Nhà cậu Hoàn ở trong hiện tại
Căn nhà hiện có tại thành phố
Cho cả nhà đỡ phiền muộn
Quyết định đã có chưa ngày nào hơn.

Kìa, những chuyến xe sẽ trở lại
Có đầy đủ các tuyến đường xe
Ngày nghỉ kế tiếp anh lên
Cho nhà cậu Hoàn ngọt bùi ấm no.

(Gửi tặng em Minh Nhật cùng nhà cậu Hoàn)

(Hoà Bình 2021)