Có khu xóm cũng như thế nào
Một ngôi nhà bình dị đơn sơ
Có nhà Minh Quang, có Hà Châu
Có bà Phỉnh đợt nào chẳng quên.

Cậu Minh Quang điển trai nhất xóm
Còn Hà Châu lành như hạt gạo
Còn em Bin lầm lì ít nói
Khiến anh chưa thể nghe rõ được.

Em Haru đẹp xinh mỹ miều
Miệng leo lẻo như chim trên cành
Đêm ngày lại tỏ vẻ vui vầy
Cho bao nhớ thương lâu dài hơn.

Những cuốn sổ tay thật giản dị
Cũng lưu vào kỷ niệm khó quên
Xóm của Quang ắt sẽ vui hơn
Ngày nghỉ mời Hà Vũ vào thăm.