Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2022 14:40

詠蔗邑王妃寺

紅顏薄命避如何,
住足禪關奉佛佗。
梁稻終身常不欠,
月山同卧樂偏多。
與鄉時運談耕種,
每對人間吐合和。
四顧迩遐皆紫蔗,
輝王唱號幾知耶。

 

Vịnh Giá ấp vương phi tự

Hồng nhan bạc mệnh tị như hà,
Trụ túc thiền quan phụng Phật đà.
Lương đạo chung thân thường bất khiếm,
Nguyệt san đồng ngoạ lạc thiên đa.
Dữ hương thời vận đàm canh chủng,
Mỗi đối nhân gian thổ hợp hoà.
Tứ cố nhĩ hà giai tử giá,
Huy vương xướng hiệu kỷ tri da?

 

Dịch nghĩa

Đã là má hồng thì chịu mệnh bạc tránh đi đâu được,
Dừng chân tại cửa thiền thờ Phật đà.
Gạo ngô đầy bồ không thiếu sự ăn,
Non, trăng hữu tình cùng với sự ở.
Với quê hương bàn về thời vụ cấy trồng,
Và người đời nói cười tỏ lời hoà hợp.
Nhìn ra bốn phía đều là mía đỏ,
Thời cổ Huy vương gọi (Hổ phục tên núi) có mấy ai hay?


Giá ấp, Giá trang là tên cổ của Ngọ trang. Nay thuộc xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. Thực ra vương phi Huyền Trân cũng không có công lao gì với bản ấp, mà chỉ là truyện nữ nhân bạc phận ở đời khiến người thương cảm mà thôi.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Má hồng mệnh bạc tránh nơi nao,
Ngụ chốn thiền môn đẹp biết bao.
Ngô gạo đầy bồ, ăn chẳng thiếu,
Non, trăng hữu ý, ở vui sao.
Với người trồng cấy lo thời vụ,
Cùng xóm hoà hài vẫn đổi trao.
Ngoái cổ ngoài đồng đều mía đỏ,
Huy vương đặt hiệu tự khi nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Má hồng bạc phận tránh đâu,
Cửa thiền nương náu Phật sao đẹp lòng.
Lúa ngô thường chẳng thiếu đong,
Trăng non ngồi ngắm thong dong cõi trời.
Với người trồng cấy canh thời,
Ai cùng thôn xóm hoà lời cho nhau.
Nhìn quanh đồng mía đỏ au,
Huy vương tên đặt khi nao thuở nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời