15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Van Gogh (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2015 12:53

I.
Úm tô rô Van Gogh hiện ra
Úm ba la u linh ma ha
Đất nứt nở ra bầy quạ trắng
Hồn thiêng Van Gogh nhập vào ta

II.
Thiu thiu thời gian hường hồng xiêu
Chiu chít thương châu hoá mộng kiều
Chẳng đợi mà trông chờ chi nữa
Thượng hướng dương trường đoạn tịch liêu

III.
Thượng hướng dương trường đoạn tịch liêu
Khách thổ tha phương vẽ mộng kiều
Không trông chẳng đợi chờ chi hết
Biệt ly trường trải quạ nguyên tiêu

IV.
Úm ta ra Van Gogh hiện ra
Úm ba la sét đánh sập nhà
Đất nứt nở ra bầy quạ trắng
Hồn thiên Van Gogh nhập vào ta

V.
Biệt ly trường trải quạ nguyên tiêu
Thiu thỉu không gian tiêu sắc yêu
Không đợi chẳng chờ mưa trắc bá
Hương thượng dương trường mệnh tịch liêu

VI.
Thượng dương trường châu thương xiêu xiêu
Khoáng dã đìu hiu đồng mộng kiều
Chít chiu khoảnh khắc thời gian trống
Đất nứt hoang liêu bầy vạc kêu

VII.
Úm ta ra dông tố hiện ra
Úm ba la sét đánh sập nhà
Đất nứt nở ra rừng trắc bá
Hồn thiêng Van Gogh nhập vào ta

VIII.
Đất nứt nở ra bầy quạ kêu
Thiu thiu không gian Thương Châu kiều
Chẳng đợi không chờ chi lần lữa
Xiêu xiêu trường triệu Dương Quan liễu

IX.
Úm tô ra hương linh hiện ra
Úm ba la ưu ưu Bát nhã

Đất nứt nở ra đôi vạc trắng
Hồn thiêng Van Gogh nhập đêm qua


Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009