Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2015 13:19

Sáng sớm thức dậy
Ai nằm bên cạnh

Trời thực nhiều mây
Mưa đêm vừa tạnh

Cây là ướt xanh
Mộng đỏ đầu cành
Rung nhẹ thiên thanh

Sáng này như hôm ấy
Bánh xe nghiến đường rầy
Buồn xưa vùng chỗi dậy
Ngỡ dập tắt lâu nay

Chẳng muốn nói gì nữa cả
Đóng lại cửa phòng thấy lạ
Nhớ nhau thì gặp nhau
Không nhớ nữa quên mau

Nhảy thẳng vào sự việc
Chẳng có gì đáng tiếc
Sự việc lớn lao nhất
Là hiện tiền tịch diệt


Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009