Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Mới nhất

Tạo ngày 25/01/2015 22:33 bởi tôn tiền tử
Đây là tập thơ duy nhất được xuất bản của Phạm Công Thiện. Đầu tiên, nhà in Hoa Nắng in tập thơ này tại Paris (không ghi năm) với số lượng rất nhỏ để biếu. Sau đó, An Tiêm chính thức ấn hành lần đầu tiên tại Sài Gòn năm 1966, và cuối cùng, Trần Thi in lại tại California năm 1988.

Ngày 10-7-1988, tại Garden Grove, California, trong lời tựa của ấn bản cuối cùng, Phạm Công Thiện viết: “…Tập Ngày sanh của rắn đã được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần đầu năm 1966 tại Sài Gòn, và tập thơ đã biến mất biệt tích ngay sau đó chừng một thời gian ngắn. Tác giả đã lãnh đạm từ chối không cho tái bản trong vòng 22 năm nay. Bây giờ tôi có thể tự cho phép mình được thong dong rộng lượng đối với tiền thân của mình, đang lúc hậu thân hiện vùng vẫy rung chuyển tập khí để tự tạo ra huyễn thân tương lai...…