Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:31

Những bông hoa nắng
Đậu trên tóc con

Những bông hoa nắng
Vương trên áo con

Những bông hoa nắng
Nhảy nhót quanh con

Con cười với ba
Hay con đùa với
Những bông hoa nắng?

Mải ngắm con ta
Bỗng thấy con thành
Một bông hoa nắng


Budapest, 1971

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019