Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2019 20:58

Mười năm bốn hộ một nhà
Buồn vui chia sẻ như là anh em
Đời chung như chiếc thuyền con
Mà nền kinh tế sóng cồn đại dương
Xóm nghèo chan chứa tình thương
Biết bao vất vả đời thường có nhau
Từng thìa muối, từng mớ rau
Cùng nhau chia sẻ trước sau ngại gì
Tiền không, gạo hết có khi
Giúp nhau đến cả cân mì chia đôi
Tầng cao nước chẳng lên rồi
Cả tầng xách nước sao vui thế này
Một nhà có chuyện không may
Mọi nhà lo lắng cả ngày lẫn đêm
Nhìn đàn trẻ nhỏ lớn lên
Ríu ra ríu rít càng thêm mặn nồng
Lắng sâu xóm nhỏ tầng Năm
Ra đi, sao nỡ rứt lòng mà đi!


Hà Nội, Tết Kỉ Tỵ - 1989

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019