Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:28

Hôm nay lại một chiều thứ bảy
Anh đứng nhìn gió cuốn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng một cánh chim trời
Giữa thành phố tìm đâu ra tổ ấm

Biết không em mỗi chiều thứ bảy
Anh đứng nhìn gió cuốn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng một cánh chim trời
Đông chưa đến sao lòng anh ớn lạnh


Budapest, 10/1968

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019