Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2019 21:05

Mặt trời xua đàn chim về tổ
Sông lúa vàng đang đổ về đâu
Rung rinh uyển chuyển ngọn cau
Vấn vương hương lúa tìm màu chiều quê


Bắc Kinh, 10/1961

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019