Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2019 21:40

Kính tặng anh Ba Thân (Đặng Văn Thân) nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Khi con người đang ở tầm cao
Biết dừng lại là điều rất khó
Chỉ có anh suốt đời trăn trở
Vì lớp sau, vì sự nghiệp ngành

Đảng tin tưởng trao anh tay lái
Con tàu Bưu điện lắm gian truân
Mạnh dạn đi thẳng vào hiện đại
Bỏ lối mòn ngành đã đi lên

Sống trên đời luôn phải đấu tranh
Với thiên nhiên, kẻ thù, thói xấu
Bao con người với chiến công lừng lẫy
Nhưng mấy ai thắng nổi chính mình?

Đích an toàn đã sắp tới nơi
Anh sẽ về quê hương Đồng Khởi
Nơi sinh anh lại đón anh về
Với xóm thôn, bạn bè, đồng chí

Những năm tháng làm nên lịch sử
Những công trình đã thành bất tử
Cuộc đời anh đã hoá bài ca

Trong lòng người Bưu điện chúng ta!


Hà Nội, 09/1997

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019