Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 23:20 bởi tôn tiền tử
Phạm Đôn Chính 范敦政 (?-?) quê xã Hiệp Luật, huyện Nam Chân nay thuộc xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông đỗ hương cống thời Lê, làm quan đến chức Thái bộc Tự khanh. Tác phẩm còn bài thơ Hoa thôn từ chép trong Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược.