Trước còn để lại có ngôi đền,
Thờ tướng Tô Trung tính rất hiền.
Khuyên đặt cây hoa nơi trước cửa,
Dạy nên nuôi cá chốn nhàn điền.
Nguyễn công xưa tới khai hoang đất,
Trịnh nữ về sau góp đức duyên.
Nay người trong thôn nêu việc cũ,
Bát nhang hiu quạnh dựng tường bên.

tửu tận tình do tại