15.00
1 bài thơ
Tạo ngày 01/04/2016 16:31 bởi tôn tiền tử
Trích lục những bài thơ do Phạm Đình Hổ làm trong Vũ trung tuỳ bút.