Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2016 15:43

往延河

闡浪津頭噴浪花,
扁舟輕趁夕陽斜。
征鴻沖破遙天碧,
隔岸樵歌間牧歌。

 

Vãng Diên Hà

Xiển Lãng tân đầu phún lãng hoa,
Biển chu khinh sấn tịch dương tà.
Chinh hồng xung phá dao thiên bích,
Cách ngạn tiều ca gián mục ca.

 

Dịch nghĩa

Đầu bến Xiển Lãng sóng phun hoa
Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt bóng chiều
Cánh hồng vụt phá trời xa biếc
Bên kia bờ, tiếng hát người đốn củi xen lẫn với tiếng hát của người chăn súc vật


Nguyên dẫn: Diên Hà xưa tên là huyện Xiển Lãng.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), NXB Khoa học xã hội, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Xiển Lãng đầu sông gợn sóng hoa
Thuyền con nhẹ lướt bóng dương tà
Cánh hồng chấp chới trời xa biếc
Văng vẳng tiều ca lại mục ca

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến đầu Xiển Lãng sóng phun hoa
Thuyền nhỏ trôi nhanh khuất bóng tà
Chấp chới cánh hồng xuyên khoảng biếc
Bên bờ rộn lẫn tiếng ai ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xiển Lãng bến đầu phun sóng hoa,
Nhẹ nhàng thuyền nhỏ lướt chiều tà.
Cánh hồng vụt phá trời xa biếc,
Rộn tiếng bên bờ tiều mục ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời