Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2012 17:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2012 08:45

重登御龍寺鍾閣(庚戌)

摳衣輒履去洶洶,
又向江村訪梵宮。
路入招提人即佛,
夢殘今古色成空。
閒雲野鶴千山外,
老木平暌四望中。
只有庭花解人意,
年年依舊放新紅。

 

Trùng đăng Ngự Long tự chung các (Canh Tuất)

Khu y triếp lý khứ hung hung,
Hựu hướng giang thôn phỏng phạn cung.
Lộ nhập chiêu đề nhân tức phật,
Mộng tàn kim cổ sắc thành không.
Nhàn vân dã hạc thiên sơn ngoại,
Lão mộc bình khuê tứ vọng trung.
Chỉ hữu đình hoa giải nhân ý,
Niên niên y cựu phóng tân hồng.

 

Dịch nghĩa

Mặc áo xỏ giày đi xăm xăm
Lại đến làng bên sông thăm chùa
Từ ngoài đường vào, thấy chữ đề “Nhân tức Phật”
Xưa nay khi mộng tàn, Sắc bỗng hoá Không
Ngoài ngàn non, mây nhàn bay cùng hạc nội
Nhìn bốn phía chỉ thấy bãi phẳng cây già
Riêng có hoa ngoài sân hiểu được ý người
Năm nào cũng như năm nào nở tung những bông đỏ mới


Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
2. http://lib.nomfoundation....ction/1/volume/762/page/5

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Xỏ giày khoác áo bước xăm xăm
Lại đến viếng thăm chùa mé sông
Bước tới chữ đề: Nhân tức Phật
Mộng tàn kim cổ: Sắc thành Không
Mây nhàn hạc nội ngàn non quyện
Cổ thụ bình nguyên bốn phía trông
Riêng có ngoài sân hoa hiểu ý
Năm nao cũng nở những bông hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo mặc giày mang bước vội chân
Thăm chùa làng ở mé ven sông
Đường vào mấy chữ: Người là Phật
Mộng dứt xưa nay: Sắc hoá Không
Hạc nội mây xa, ngàn núi đợi
Cây cao bãi vắng bốn bề trông
Hoa sân riêng hiểu lòng ai nhỉ
Mỗi độ xuân về nở thắm bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặc áo xỏ giày đi vội sang,
Bên sông để viếng chùa trong làng.
Đường vào “Nhân tức Phật” đề chữ
Sắc hoá Không từ dạo mộng tàn.
Bãi phẳng cây già bốn phía vắng,
Ngàn non hạc nội cùng mây nhàn,.
Ngoài sân riêng có hoa tài hiểu.
Bông đỏ năm nào cũng nở vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời