Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2013 14:45

少女撒嬌

少小誰家女,
風前賣俏妝。
淺眉終學柳,
丁鬢早梳香。
裊裊初臨鏡,
依依似斷腸。
不知蓬蓽裡,
壓線正逢裳。

 

Thiếu nữ tản kiều

Thiếu tiểu thuỳ gia nữ,
Phong tiền mại tiếu trang.
Thiển mi chung học liễu,
Đinh mấn tảo sơ hương.
Niểu niểu sơ lâm kính,
Y y tự đoạn trường.
Bất tri bồng tất lý,
Áp tuyến chính phùng thường.

 

Dịch nghĩa

Con gái nhà ai còn bé
Trước gió trang điểm vụng về
Mày còn thưa học kẻ theo lá liễu
Tóc ngắn đã sớm có chút mùi hương
Thướt tha đến trước gương
Uốn éo như đang đau bụng
Chẳng biết lúc đó cỏ may
Đang đâm cả vào gấu quần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Kim Anh

Con ai còn bé tẹo
Đã làm dáng trước gương
Mày thưa đòi kẻ đậm
Tóc ngắn cũng toả hương
Trước gió lả lướt đứng
Uốn éo như đau sườn
Chẳng biết nơi gấu váy
Đầy cỏ may bên đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thiếu nữ nhà ai đó,
Trước gió vụng điểm trang.
Mày thưa học nét liễu,
Tóc ngắn vừa toả hương.
Trước gương thướt tha đứng,
Uốn éo như đoạn trường.
Nào hay nơi gấu váy,
Đầy cỏ may bên đường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con gái nhà ai bé tí
Vụng về trước gió điểm trang
Mày thưa kẻ hình lá liễu
Tóc thề sớm toả làn hương
Thướt tha trước gương ngắm nghía
Uốn mình như kẻ đau sườn
Có biết hay chăng lúc đó
Gấu quần đầy cỏ may vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bé là con gái ai,
Trang điểm còn thơ dại.
Mày thưa kẻ lá liễu,
Tóc ngắn sớm hương bay.
Trước gương tha thướt đến,
Uốn éo như đang đau.
Nên vô ý lúc đó,
Đâm cỏ quần không hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời