Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2012 16:09

酬敬甫詩兼懷希杜

秋聲暗渡劍湖樹,
雁影初橫濃嶺雲。
流落喜逢同病客,
疏狂空負少年身。
窮途豈必人如我,
迷局休將夢當真。
屈指交遊還噴飯,
風塵自古屬驕人。

 

Thù Kính Phủ thi kiêm hoài Hy Đỗ

Thu thanh ám độ Kiếm hồ thụ,
Nhạn ảnh sơ hoành Nùng lĩnh vân.
Lưu lạc hỷ phùng đồng bệnh khách,
Sơ cuồng không phụ thiếu niên thân.
Cùng đồ khởi tất nhân như ngã,
Mê cục hưu tương mộng đương chân.
Khuất chỉ giao du hoàn phún phạn,
Phong trần tự cổ thuộc kiêu nhân.

 

Dịch nghĩa

Tiếng thu lén đi qua cây bên hồ Gươm
Bóng nhạn vừa dăng mây non Nùng
Lưu lạc mừng được gặp người đồng bệnh
Dở điên luống thẹn làm thân thiếu niên
Lúc đường cùng há phải người ta cũng như mình
Trong cuộc mê đừng đem mộng ra đua với thực
Bấm đốt ngón tay tính ngày gặp nhau lại cười phun cơm
Đời phong trần xưa nay chỉ thuộc về những người cao ngạo


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Mùa thu lén đến trong cây
Dăng dăng bóng nhạn in mây non Nùng
Tha hương mừng cuộc trùng phùng
Trẻ trai thẹn nỗi điên khùng dở dang
Mộng đua với thực sao đang
Cùng đường vẫn chẳng tấc gang giống người
Gặp nhau ta lại cả cười
Phong trần chỉ với những người ngạo kiêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ gươm cây lặng tiếng thu
Non Nùng cánh nhạn giăng mây hàng hàng
Tha hương đồng bệnh gặp mừng
Thiếu niên thêm thẹn tấm thân ngông cuồng
Đường cùng người tựa ta chăng
Bến mê đem mộng đổi chân được gì
Giao tình bấm đốt ngón tay
Xưa nay tài tử buộc dây phong trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ Gươm thu lặng tiếng qua cây,
Bóng nhạn non Nùng vừa kéo mây.
Lưu lạc gặp mừng người giống bệnh,
Thiếu niên thêm thẹn nổi cuồng ngây.
Đường cùng chẳng phải người như thế,
Mộng ảo chớ đùa với thực đây.
Tính đốt ngón tay ngày gặp lại,
Phong trần cao ngạo gắn xưa nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời