15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2016 18:00

贈門人阮堅

渭潢江上寄茅廬,
知子窮中志自如。
天運否中還復泰,
豐年多杜水多魚。

 

Tặng môn nhân Nguyễn Kiên

Vị Hoàng giang thượng ký mao lư,
Tri tử cùng trung chí tự như.
Thiên vận phủ trung hoàn phục thái,
Phong niên đa đỗ thuỷ đa ngư.

 

Dịch nghĩa

Nương náu trong túp lều cỏ bên sông Vị Hoàng
Biết anh trong cảnh cùng chí vẫn như vậy
Vận trời hết bĩ rồi lại thái
Năm được mùa nhiều đỗ, cá đầy sông


Lạc khoản: “Cửu nguyệt nhị thập nhật” 九月二十日 (Ngày 20 tháng 9).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Túp lều nương náu bên sông
Biết anh trong cảnh khốn cùng vẫn vui
Vận trời hết héo lại tươi
Được mùa lúa cá, tiếng cười đầy sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nương náu lều tranh bến Vị Hoàng
Biết người thiếu thốn vẫn kiên gan
Vận trời bỉ thái xưa nay thế
Lúa đỗ dồi dào, lắm cá tôm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nương náu túp lều sông Vị Hoàng.
Biết anh bền chí cảnh bần cùng.
Vận trời hết bĩ rồi qua thái,
Nhiều đỗ được mùa đầy cá sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời