Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2013 10:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2013 10:44

二月初四日夜夢見先妣

二十四年不孝子,
未能述事矧揚名。
夜來約略來庭夢,
佔筆低徊寫不成。

 

Nhị nguyệt sơ tứ nhật dạ mộng kiến tiên tỉ

Nhị thập tứ niên bất hiếu tử,
Vị năng thuật sự thẩn dương danh.
Dạ lai ước lược Lai Đình mộng,
Chiêm bút đê hồi tả bất thành.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi bốn năm làm đứa con bất hiếu
Chưa biết noi theo việc trước để nêu danh
Đêm đến thoáng thấy giấc mộng Lai Đình
Cầm bút bồi hồi mãi không viết nổi


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Hai bốn năm làm con bất hiếu
Chẳng noi việc trước đặng nêu danh
Đêm về thoáng thấy Lai Đình mộng
Bồi hồi cầm bút tả không thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bất hiếu là con, hai bốn năm
Đâu theo người trước để dương danh
Đêm đêm thấp thoáng Lai đình mộng
Cầm bút nôn nao khó tả thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai bốn năm con bất hiếu đành,
Chẳng trông việc trước để nêu danh.
Đêm đêm thường thấy Lai Đình mộng
Cầm bút bồi hồi tả chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời