Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2012 18:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2012 08:44

寄阮石軒

未前戌後四年餘,
世誼交情得地疏。
樂土喜君居有竹,
他鄉笑我食無魚。
繁華事属三春夢,
雲樹情隨一紙書。
憑語天涯求志者,
可能閒訪浣花居。

 

Ký Nguyễn Thạch Hiên

Mùi tiền Tuất hậu tứ niên dư,
Thế nghị giao tình đắc địa sơ.
Lạc thổ hỉ quân cư hữu trúc,
Tha hương tiếu ngã thực vô ngư.
Phồn hoa sự thuộc tam xuân mộng,
Vân thụ tình tuỳ nhất chỉ thư.
Bằng ngữ thiên nhai cầu chí giả,
Khả năng nhàn phỏng cán hoa cư.

 

Dịch nghĩa

Từ năm Mùi đến năm Tuất là hơn bốn năm
Người đời cho rằng có được bạn giao tình là hiếm
Đất lạc thổ, mừng cho anh được ở nơi có trúc
Nơi tha hương, cười bởi tôi không có cá trong bữa ăn
Mọi việc chốn phồn hoa thuộc về giấc mộng ba xuân
Tình bè bạn nhờ vào một cánh thư
Nhắn nhủ người đi tìm chí hướng nơi chân trời
Có thể thong dong tìm đến nơi ở có hoa


Nguyên dẫn: Thạch Hiên huý là Phổ, học trò anh Thiếu Du (anh cả Phạm Đình Hổ, mất năm 1786) đã mất. Đậu khoa thi hương năm Quý Mão. Nhà ở Giang Bắc (vùng bờ bắc sông Nhị, tức Kinh Bắc). Thường có thư thăm hỏi nhau.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Từ Mùi sang Tuất bốn năm dư
Bè bạn giao tình ít vậy ư?
Đất cũ, bác vui cùng tre trúc
Tha hương, tôi bạn với cơm dưa
Phồn hoa mọi việc - ba xuân mộng
Bạn cũ trông chờ - một cánh thư
Nhắn nhủ người đi tìm chí hướng
Có về tìm lại chốn hoa xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ Mùi sang Tuất bốn năm hơn
Bao mấy giao tình biết hẳn còn
Mừng bác đất xưa vui trúc nứa
Cười ta thân khách bạn dưa cơm
Ba xuân mộng ấy, phồn hoa thảy!
Một cánh thư xa ngóng đợi luôn
Gởi kẻ chân mây đeo chí cả
Có còn quay lại chốn hoa thơm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ Mùi qua Tuất bốn năm rồi,
Có bạn giao tình hiếm cuộc đời.
Đất lạc thổ mừng anh có trúc,
Nơi tha hương thẹn tôi cơm dưa.
Phồn hoa mọi việc ba xuân mộng,
Bè bạn cánh thư nhờ một đưa.
Nhắn nhủ người đi tìm chí cả,
Thong dong nên tới chốn nhiều hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời