Trời vừa chạng vạng
Sao Hôm hiện lên
Sao làm đèn ngủ
Đón em vào đêm.

Tinh mơ em dậy
Lại ngôi Sao Mai
Sao làm ngọn đuốc
Tiễn em sang ngày.

Hai sao chỉ một
Làm việc bằng hai
Đêm ngày thầm lặng
Chẳng cần khoe ai.


Sao Hôm và sao Mai đều là tên gọi của sao Kim khi nhìn thấy lúc chiều tối, hoặc khi nhìn thấy lúc sáng sớm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]