Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

- Hai
- Đã
- Xa
Đăng ngày 16/10/2021 18:42, số lượt xem: 95

Bàn chân em như đá
Lạnh giá
Dẫm lên trái tim tôi
Không vỡ tan
Mà đóng băng
Vĩnh viễn.