Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2024 19:00, số lượt xem: 36

Cuối cùng mình cũng chia xa
Bỏ tình đói lả bỏ ngày bên nhau
Đau thương xin cất tận trời
Lời yêu gói lại đốt làm thuốc thang

Nghe đâu nước mắt hai hàng
Rơi trong đêm vắng ai màng thân em
Để rồi cửa đóng then cài
Gối chăn trơ trọi mơ hoài hơi nhau.