Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: thơ 5 chữ (19)
Đăng ngày 21/11/2014 13:32, số lượt xem: 430

Ngày xưa đã mất rồi
Cánh phượng hóa xa xôi
Nắng lạc vào thềm nhớ
Để mưa thủ thỉ ngồi

Người quên về lối cũ
Kỷ niệm gói mình tôi
Áo trắng hờn ngăn tủ
Cơn mơ rụng cuối đồi

04/01/2010