出東陽道中作

馬首寒山黛色濃,
一重重盡一重重。
醉醒已在他人界,
猶憶東陽昨夜鐘。

 

Xuất Đông Dương đạo trung tác

Mã thủ Hàn San đại sắc nùng,
Nhất trùng trùng tận nhất trùng trùng.
Tuý tinh dĩ tại tha nhân giới,
Do ức Đông Dương tạc dạ chung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa hướng Hàn Sơn sắc sẫm nồng
Một tầng vừa hết tiếp một tầng
Tỉnh rượu đã ra ngoài ranh giới
Đông Dương đêm trước ngỡ tiếng chuông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước đầu ngựa núi xanh như phấn
Hết trùng này lại cấn trùng kia
Xứ người tỉnh rượu một khi
Đông Dương nhung nhớ chỉ vì tiếng chuông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn Sơn ngựa hướng sẫm màu,
Một tầng vừa hết tiếp sau một tầng.
Xứ người tỉnh rượu một lần,
Đông Dương đêm trước nhớ gần tiếng chuông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời