過李群玉故居

訐直上書難遇主,
銜冤下世未成翁。
琴尊劍鶴誰將去,
惟鎖山齋一樹風。

 

Quá Lý Quần Ngọc cố cư

Yết trực thượng thư nan ngộ chủ,
Hàm oan hạ thế vị thành ông.
Cầm tôn kiếm hạc thuỳ tương khứ,
Duy toả sơn trai nhất thụ phong.

 

Dịch nghĩa

Trực tiếp tìm trên giấy tờ cũng khó mà tìm ra lý lẽ chủ yếu,
Mang theo nỗi oan ở tuổi chưa thành ông.
Đàn, chén rượu, kiếm, chim hạc, ông đem theo thứ nào?
Chỉ còn gió nhẹ một thổi cây cổ thụ che bóng nhà trên núi.


Lý Quần Ngọc (813-860?), thi nhân đời Đường, từng giữ chức hiệu thư lang ở Hoằng Văn quán thời Đường Tuyên Tông, mất sớm ở tuổi ngoài 40. Theo bài này, ông chết đi mang theo một nỗi oan chưa được giải.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên giấy tờ khôn tìm lý chủ,
Giải nỗi oan khi chửa thành ông.
Đem theo đàn, hạc, rượu nồng?
Chỉ còn cổ thụ bên hông nhà rừng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm trên sách vở lý chưa ra,
Mang nỗi oan khiên tuổi trẻ qua.
Rượu, kiếm, hạc, đàn, đem mấy thứ?
Chỉ còn gió thổi bóng cây già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời