題畫建溪圖

六幅輕綃畫建溪,
刺桐花下路高低。
分明記得曾行處,
只欠猿聲與鳥啼。

 

Đề hoạ Kiến khê đồ

Lục bức khinh tiêu hoạ Kiến khê,
Thích đồng hoa hạ lộ cao đê.
Phân minh ký đắc tằng hành xử,
Chỉ khiếm viên thanh dữ điểu đề.

 

Dịch nghĩa

Sáu bức tranh trên lụa vẽ cảnh suối Kiến,
Dưới hoa ngô đồng là những con đường lên cao xuống thấp.
Rõ ràng là những nơi đã từng đi qua,
Chỉ thiếu có tiếng vượn hú và chim ca.


Suối Kiến xuất phát từ núi Tiên Hà, tỉnh Phúc Kiến, là một trong các nguồn trên mạn bắc của sông Mân Giang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáu bức tranh vẽ về suối Kiến
Đường thấp cao dưới đám ngô hoa
Rõ là cảnh đã từng qua
Có điều thiếu tiếng chim ca vượn hò

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối Kiến hình in sáu bức thêu
Hoa ngô cao thấp khắp lưng đèo
Chốn đây xưa vốn từng qua lại
Vượn hót chim rừng tiếng vắng teo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối Kiến lụa thêu sáu bức tranh,
Hoa ngô cao thấp dọc đường xanh.
Rõ ràng nơi đã từng qua lại,
Chỉ thiếu chim ca vượn hú quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời