Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Bích Hoành (2 bài)
- Nguyễn Quang Bật (2 bài)
- Đàm Thận Huy (2 bài)
- Lê Tín (9 bài)
- Phạm Đạo Phú (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (1 bài)
Tạo ngày 25/03/2020 08:23 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 25/03/2020 08:24 bởi hongha83
Phúc Vương Tranh 福王錚 (1467-1500) là con thứ 6 của vua Lê Thánh Tông. Quê ở Thọ Xuân, Thanh Hoá. Năm Hồng Đức thứ hai, được phong tước Phúc Vương. Ông ham mê sách tam phần ngũ điển (sách của Tam hoàng và Ngũ đế - theo truyền thuyết), thích và giỏi Kinh Dịch, chữ thảo đẹp, làm thơ hay, phong cách thơ thanh cao hùng tráng.