Đốt nén hương thơm lẳng lặng ngồi
Đọc xong Kinh Dịch ngẫm cơ trời
Trăng soi viện sáng hoa còn ướt
Liễu rủ cành tơ, gió thoảng ngoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)