45.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:35, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/07/2005 11:20

四絕其三

新妝竟與畫圖爭,
知是昭陽第幾名?
瘦影自臨秋水照,
卿須憐我我憐卿。

 

Tứ tuyệt kỳ 3

Tân trang cánh dữ hoạ đồ tranh,
Tri tại Chiêu Dương đệ kỷ danh?
Sấu ảnh tự lâm thu thuỷ chiếu,
Khanh tu liên ngã, ngã liên khanh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trang điểm, kém chi người trong hoạ,
Xếp hàng thứ mấy điện Chiêu Dương?
Thân gầy hiện dưới làn thu thuỷ,
Thương ta hỡi bóng! Bóng, ta thương!


Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Hồng nhan so chẳng kém gì tranh,
Sánh hạng cung nga lúc điểm danh.
Gương nước rày soi khuôn mặt võ,
Mình thêm thương bóng, bóng thương mình!


Nguồn: Vũ Ngọc Khánh, Giai thoại văn học Trung Quốc, NXB Văn học, 1992
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Điểm trang đâu kém kẻ trong tranh
Xếp điện Chiêu Dương cũng xứng danh
Thân ốm bóng soi làn nước biếc
Ta thương cho bóng ,bóng thương mình

43.75
Trả lời