35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:34, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/07/2005 11:19

四絕其二

春衫血淚點輕紗,
吹入林逋處士家。
嶺上梅花三百樹,
一時應變杜鵑花。

 

Tứ tuyệt kỳ 2

Xuân sam huyết lệ điểm khinh sa,
Xuy nhập Lâm Bô xử sĩ gia,
Lĩnh thượng mai hoa tam bách thụ.
Nhất thời ưng biến Đỗ Quyên hoa!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Huyết lệ nhỏ đầy the áo mỏng,
Hắt vào nhà ẩn sĩ Cô Sơn,
Đầu non trắng xoá mai trăm gốc,
Thoắt hoá thành rừng đỏ Đỗ Quyên.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thế Vọng

Lệ huyết ròng ròng vạt áo in
Gió xuân thổi đến cửa Mai tiên
Đầu non mai nở ba trăm gốc
Phút nhuộm màu hồng hoa đỗ quyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo mỏng the xuân huyết lệ mờ
Bay vào nhà ẩn sĩ Lâm Bô
Mai ba trăm gốc đầu non chín
Hoá sắc đổ quyên bỗng một giờ

24.50
Trả lời