Tuyết muốn ngăn mây, mây ngừng trôi,
Mây cũ chèn mây mới lưng trời.
Ngoài song ông Mễ cuồng vung bút,
Thông lồng khí núi đẹp lầu ai!
Buông rèm, cảnh đẹp nhìn không đủ,
Cuốn rèm, lại lo gió vần vụ.
Cuốn rèm? Buông rèm? Khó xử sao!
Ai hiểu cho lòng không lạc thú!
Khói hưng lụi dần, kéo kêu khẽ
Tiếng hồng cô đơn nghe quạnh quẽ!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.