Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 13:02

- Ai thèm cái vị nồng cay
Xin đến đất này ăn hạt hồ tiêu!
- Hồ tiêu đâu chẳng có nhiều
Tội chi vượt lửa, băng đèo tới đây
Tiêu nào mà tiêu chẳng cay ?
Nhưng tiêu đất này tôi thấy cay hơn.
Vị cay thấm tận đáy hồn
Bao nhiêu bi tráng đã dồn lại cay!