Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Chí Vinh (193 bài)
- H. Man (404 bài)
- Nguyễn Đình Chiến (16 bài)
- Thai Sắc (16 bài)
- Thu Phong (135 bài)
Tạo ngày 01/04/2015 07:41 bởi hongha83
Phùng Nguyễn (1954-) tên thật là Phùng Thiên Tân, quê ở Thanh Hoá. Ông là nhà văn, nhà thơ Việt Nam, nguyên là Giám đốc NXB Công an nhân dân.

Tác phẩm:
- Lũ trẻ ngã ba Bùng (1982)
- Hồ sơ chưa kết thúc (1984)
- Sống để đời yêu (1988)
- Cảm nhận (1994)