Thời gian trôi ngày tháng đi qua
Sông Hồng ơi lúc nào ngừng chảy
Đêm có nghe tiếng đàn em gảy
Giọt đàn nào dành để riêng tôi

Mảnh trăng non ngơ ngẩn giữa trời
Người đông đúc điện bắt đầu toả sáng
Tiếng đàn ngân mặt sông lóng lánh
Hồn tôi rung theo sóng tự bao giờ

Thời gian trôi ngày tháng đi qua
Dòng sông trôi tiếng đàn níu giữ
Sông Hồng ơi phập phồng hơi thở
Nhịp ngắn dài theo nhịp tiếng đàn ngân


Nguồn: Mùa thơ Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2008