Có một mùa thơ Hà Nội
Dáng em đi tóc xoã lưng chiều
Hồn giấu trong nõn bàng run khẽ
Se se trời để nhớ và yêu...


Nguồn: Mùa thơ Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2008